KVALIFICERINGSÖLPROVNING

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Omgång 6 Omgång 7
  ________ ________ ÖL 1      
  ________ ________ ÖL 2      
    ________ ÖL 3      
ÖL 4            
ÖL 5            
  ÖL 6          
  ÖL 7          
    ÖL 8        
    ÖL 9        
      ÖL 10      
      ÖL 11      
Datum:       ÖL 12    
        ÖL 13    
Provare:         ÖL 14  
          ÖL 15  
Plats:            
          Segrare:  

http://www.dalaolakademi.se/