Start


Historik

Regler

Webinfo

Öldiskussion

Ölpoesi

Ölskoj

Örebro


Öl-diskussion

 

Klassanalys av Trappistöl, 2010-12-23

I senaste numret av Maltesen som ges ut av Svenska Ölfrämjandet finns det en artikel om Trappister (Bergvall, Lars. Ölframställning , del 15. Trappister. Maltesen 2010;24(4):38-41). Trappistöl är en öl som bryggts av s k trappistmunkar i Belgien och i viss utsträckning i Holland. Gott och väl, men vad är det för historia som faktiskt förmedlas?

Den historiska bakgrunden till trappistölen är den Franska Revolutionen, eller för att uttrycka det mera exakt, offer för denna Revolution. Trappistmunkarna har sitt ursprung i en mycket sträng munkorden i Frankrike och det officiella namnet är ”Cisterciensorden av Strikt Lydnad”! Vad ska man säga om detta? Jag tycker orden (i dubbel bemärkelse) stinker unken feodalism. Jag är inte någon varm anhängare av förstörelse av historiska minnesmärken (även om de representerar förtryckande klasser), men det kanske inte är så konstigt att munkarna fick fly Franska Revolutionen vars revolutionärer plundrade klostren. En gäng trappistmunkar försökte t o m ta sig till Kanada men revolutionärerna spärrade vägen till hamnarna.

Biskopen av Antwerpen kom dock trappistmunkarna till undsättning och skänkte dem mark i den västra utkanten av Malle – Westmalle (så heter också en av trappistölen!). I Frankrike hade munkarna sysslat med vinframställning men i dessa nordliga trakter fick de vackert nöja sig med att brygga plebejiskt öl. År 1836 tillkom ett litet bryggeri för husbehov, men 20 år senare började munkarna att i liten skala sälja öl. Det behövdes intäkter för att finansiera munkbröderna i det belgiska Kongo! Hujaligen. Dessa munkar var uppenbarligen inte bara i politisk mening reaktionära utan deltog också i kolonisationen av Afrika!

Det finns flera olika trappistöl. Vid sidan av Westmalle har vi den kaxigaste av dem alla – Westvleteren. Trappistölen håller sig nämligen med mycket rekvisita. Westvleteren utgör härvidlag lite av en paradox för här är rekvisitan minimalistisk. Flaskorna saknar etikett. Det underliggande budskapet går inte att ta miste på. Detta är Ölen! Allt annat utgör bara bleka kopior eller ofullständiga försök. Det påminner lite grand om historiska företeelser inom kommunikationsområdet. Engelska frimärken behöver inte ange att de är engelska frimärken eftersom det är självklart. USA behöver inte ha någon landsbeteckning på sina webbplatser eftersom USA är den självklara både utgångs- och slutpunkten på Internet.

Vi lever i en tid där många kan uppleva trappistmunkarnas principella (men motsägelsefulla) antikommersialism som någont ytterst pikant och ”progressivt”. Westvleterens munkar skickar polisen på kaféer i Bryssel som vågar sälja deras öl. Broder Joris som är föreståndare för klostrets bryggeri (och bibliotek – sic!) uppmanar amerikanerna att inte köpa Westvleteren i USA eftersom han anser att ölen kommit till USA på ett sätt som strider mot klostrets anda. Det tragikomiska är att detta sätt säkerligen bara leder till att Westvleteren blir än mer kommersiellt intressant. Men, och det är min poäng, trappistmunkarnas antikommersialism, eller antikapitalism om man så vill, knappast har progressiva rötter. Det är i själva verket det gamla feodala samhällets kritik av den progressiva kapitalismen. Vår öl tillhör inte vem som helst och säljs den på en marknad – eller än värre världsmarknaden – då kan ju vem f-n som helst få köpa den.

Jag är redan långrandig. Trappistölen består av Westmalle, Westvleteren, Chimay, Orval, Rochfort, Achel och La Trappe. Flera av ölen är goda. De har tillverkats på ett hantverksmässigt sätt men dock inte i samma anda som t ex William Morris när han hyllar den hantverksmässiga förkapitalismen. Orval tillhör än av mina stora favoriter på ölområdet, men så skiljer den sig också från de flesta andra trappisterna som har en lite inställsam söttsliskig karaktär. Men inte ens Orval kom undan den Franska Revolutionen. År 1793 plundrades klostret av Napoleon.

P-O Tellander

2011-06-03

Åter till början av sidan